Κουτιά για βουτήματα “Οδός Καρπών”

Κουτιά για βουτήματα “Οδός Καρπών”


Project Description

Χάρτινα κουτιά για αρτοποιήματα, γλυκίσματα και μερίδες φαγητού.

Εσωτερικές και εξωτερικές πλαστικοποιήσεις κατάλληλες για επαφή με τρόφιμα.